personal journals

O fi fost criză şi acum peste 100 de ani?

Germanu-i foarte tacticos

Neamţul cercetează lucrul tacticos,pe dos,pe faţă.
La surtuc de are pată el chemia o învaţă.
Ani întregi mereu citeşte spre a şti cum se cuvine,
Cu ce chip,din cit şi lână iese petele mai bine.
Dar când ştie toate celea-cu ce scop le ştie toate?-
Când surtucul cu pricina e o zdreanţă fără coate!

  M.Eminescu (cca 1878)

Author: startachim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *