personal journals

Ştiinţă contra imposibil

De atâtea ori auzim în jurul nostru cuvintele:nu am auzit de aşa ceva!Ar fi cazul să auzim.Acum câţiva ani am găsit o carte din care o să vă prezint doar o parte dintr-un capitol.Da,cartea am găsit-o pur şi simplu,aşa cum găseşti o monedă de 50 de bani,să zicem.Se numeşte:Ştiinţă contra imposibil,a fost scrisă de Ion Văduva Poenaru şi a apărut la Editura Politică în anul 1988. Universul fascinant al geneticii;convorbire cu dr.Constantin Maximilian. -Iată-ne,ajunşi şi la subiectul subiectelor,la clonare. -Despre ea s-a vorbit enorm.În urmă cu câţiva ani se anunţa clonarea primelor mamifere-a unor şoareci.Experienţele păreau perfecte.Clonarea umană părea o perspectivă apropiată.Un yiarist canadian a publicat chiar o carte despre primul copil clonat.Îl văyuse.A urmărit evoluţia lui….Dar clonarea animalelor superioare este încă un mit,iar clonarea şoarecilor a fost considerată o fraudă.Aceasta nu înseamnă că genetica nu va clona, cândva,nu are importanţă ce specie animală.Mă îndoiesc că va opera cu serii identice de oameni.Dacă totuşi clonarea umană va deveni realitate,comunitatea va trebui să analizeze toate implicaţiile posibileImplicaţţ care depăşesc tot ceea ce a realizat până acum ştiinţa.La urma urmei riscurile sunt considerabil mai mari decât ipoteticele beneficii. -Ce altă “imposibilitate”  ar putea rezolva genetica? -Am putea fuziona două ovule,eliminând reproducerea sexuală obişnuită.Am obţine exclusiv ebrioni feminini .Şi din nou ne-am întreba:de ce?Care ar fi avantajele performanţei?Nu vom putea fuziona,însă,niciodată,doi spermatoizi YY,deoarece embrionii YY nu sunt viabili.S-a presupus că biologia va putea fuziona două ovule extrase din ovarele aceleiaşi femei(femele).Teoretic nu este imposibil.Este greu de presupus că metoda va fi aplicată vreodată,deoarece amplifică gradul de homozigoţie al produşilor de concepţie-homozigoţia poate avea efecte detrimentale majore.S-ar putea-dacă principiile etice ale biologiei noastre vor suferi restructurăti fundamentale-ca autofecundarea să fie permisă în circumstanţe cu totul excepţionale. -Fecundaţia ” in vitro” este o metodă medicală oarecum banală.Ea are indicaţii bine definite.Nu este încă o soluţie de rutină.Dar va fi în viitorul apropiat.Ce se va întâmpla în acest domeniu? -Va deveni posibil controlul embriogenezei.Fiecare embrion va fi studiat genetic şi îşi vor continua evoluţia numai cei ce au un univers genetic normal.Mai târziu,în secolul următor,dezvoltarea va continua în incubatoare capabile să asigure viitorului copil un mediu similar celui natural.Concretizarea acestui deziderat este condiţionat de progresele fiziologiei şi ale tehnologiei.Foarte probabil atunci embrionii vor fi manipulaţi genetic.Prin eliminări de gene şi inserţii de gene vor apare copii cu caractere predeterminate.Geneticienii viitorului vor încerca să amelioreze,în primul rând,coeficientul de inteligenţă.Apoi vor modifica caracterele somatice-înălţime,greutate… -Bănuiesc că vor fi însă păstrate particularităţile specifice.Dar să mergem mai departe cu dezbaterea.Biologia umană va putea obţine uşor gemeni prin manipularea embrionului? -Cu siguranţă că da!Unul din embrioni va fi transferat în cavitatea uterină a mamei,celălalt va fi congelat şi conservat pentru orice eventualitate.Dacă primul copil dispare dint-un motiv sau altul,atunci mama vrea o copie a primului copil…În treacăt fie spus au fost organizate embrioteci în care sunt păstraţi embrionii speciilor actuale.Aceste embrioteci pentru posteritate sunt cert o dovadă a grijii cu care privim viitorul.  Asta este tot din parte mea.Viitorul sună bine,nu? Link-uri:Ioan Văduva Poenaru

Author: startachim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *