vector stars
Posted in My blog posts

Despre prețuri și impozite

Greu la deal cu boii mici. Veniturile din “taxa pe venituri suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul…

Posted in My blog posts

 Pierderi de miliarde de dolari

Source: Expert: Guvernul vrea reintroducerea cosului de gaze, desi acesta i-a cauzat Romaniei pierderi de miliarde de dolari

personal journals
Posted in My blog posts

Gazele noastre toate

Spectrum = gas discharge tubes: the noble gases: helium He, neon Ne, argon Ar, krypton Kr, xenon Xe. Used with…