Colonel medic Vasile Bianu, Însemnări din războiul României Mari, tomul II, 1926 Cluj.

Posted by Marele Razboi on Friday, April 12, 2019